GLOBAL ŞEHİR ENDEKSLERİ

GÖrneğin kentin ulaşım, çevre, mekânsal yerleşim, enerji, teknoloji ile ilgili hedeflerine ulaşmak için global şehirlerin dikkatle takip ettikleri ve kendi performanslarını endeksledikleri sistemler söz konusu. Bu yöntem kent bürokrasisini veri esaslı çalışmaya iteceğinden, karar alıcıların zayıf ve güçlü yönleri daha iyi görebileceklerinden dolayı kent yönetim kalitesinde de ciddi iyileşmeler oluşmaya başlıyor, hatalı karar alma ve bütçe tahsisi gibi uygulamalar son derece azalıyor, Çünkü sistem yapılan yatırımların sonuçlarını kentin izlemesi gereken endekslere doğrudan yansıttığı için doğru yatırım kararları kentin ilgili endeks seviyesini yükseltiyor. Bu endeksleri kısaca inceleyelim;

Rekabetçilik Endeksi:

Kişi başına GSMH, enerji tüketimi, nitelikli iş gücü oranı, işsizlik, yüksek getirili istihdam, sermaye çekim gücü, Ar-Ge, Yenilikçilik.

Sosyal Sermaye Endeksi:

Okul öncesi eğitim, Yetişkin eğitimi, Meslek edindirme, Üniversiteler, Genel sağlık sigortası, Bebek ölüm oranı, Doktor/Yatak oranları, Yaşlı bakımı, Engelli eğitimi/İstihdamı, STK, Evsizler, Kent yoksulluğu, Hoşgörü, Kentlilik Bilinci, Çocuk, Genç, Kadın Politikaları.

Çevre Politikaları Endeksi:

Kapsamlı çevre politikası, Su, atık, hava, orman, geri dönüşüm programları, Kent/Doğa uyumu

Kent Ulaşılabilirliği Endeksi:

Sürdürülebilir Ulaşım Stratejileri, Ulaşım master planı, Entegre ulaşım sistemleri, Erişilebilir kent merkezleri, Kişi başına toplu taşım oranı, Ulaşımda geçen süre, Yaya-Bisiklet-Ortak araç stratejileri.

Enerji Kullanım Endeksi:

Sürdürülebilir Enerji politikaları, Enerji verimliliği ve tasarrufu -Yenilenebilir Enerji, Birim kentsel alan için enerji tüketimi, ulaşımda enerji stratejileri, Enerji denetimi.

Yeşil Alanlar Ve Kültür Endeksi:

Kişi başına yeşil alan, Koruma alanları, Kamu donatı alanları, Açık alan stratejileri, Kentlilik Bilinci.

Yenilikçilik Endeksi:

Teknoloji kullanım, Trafik, Finans, Afet, enerji, spor, kültür, sanat, ve kent güvenliği konularında Akıllı kent uygulamaları, Ar-Ge ve inovasyon gücü.

Su Kalite Endeksi:

Su kalitesi politikaları, Su kirletilme mücadeleleri, Su arıtma-geri dönüşüm, Su kullanım stratejileri.

Mutluluk Endeksi:

Toplumsal çeşitlilik, Hoşgörü, Kapsayıcı politikalar, Doğal hayatın korunması, Güvenli ortam.

Kamu Yönetim Kalitesi Endeksi:

Yönetişim, Vatandaş odaklı yönetim, Kapsayıcılık, Katılımcılık, Şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Yukarıda kent göstergelerini yorumsuz olarak vermeye özen gösterdim. Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların tamamının belirtilen kent göstergelerine katkılarının yıl bazında dönemsel olarak izlenmesinde kent için büyük avantajlar bulunuyor. Alınan mesafelerin ölçülmesi ve kentin yoğunlaşması gereken alanların doğru tespiti için.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..