Darbeden demokrasi çıkarmak

26.07.2016 | EKOHABERBu yazıyı kaleme aldığımda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden henüz 5 gün geçmiş idi. Tarihi günlerden geçiyoruz. Ülkemiz çok büyük bir badireyi milletimizin yüksek duyarlılığı ve sağduyusu ile atlatmış gözüküyor. Emniyet güçlerimiz, siyasi partiler, medya, sivil toplum büyük bir dayanışma göstererek darbe girişiminin karşısında demokrasiden yana birlikte duruş gösterdiler. Demokrasimiz açısından son derece sevindirici bir durum. Tabii ki ilerleyen günlerde bu darbe girişiminin faillerinin tüm ilişkileri her boyutu ile araştırılacak ve yargılama aşamasında değerlendirilecek. Bu ülkenin geleceği için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerine Allahtan rahmet, yaralılar içinde acil şifalar diliyorum. 
İktidar ve muhalefetin birlik içinde bu paralel çete darbe girişimine karşı durması, muhtemel bir iç karışıklığı ve darbe kalkışmasının başarısını önlemiştir. Tereddütsüz millet iradesinden ve demokrasiden yana tavır koyan muhalefet partilerimizi de kutluyoruz. Tarihinde ilk kez bir saldırı ile karşı karşıya kalan TBMMde parti gruplarının çalışmalarına ara vermeden devam etmeleri, 'Gazi Meclis' e yakışan bir duruş oldu. Onları da yürekten tebrik ediyorum.
Şimdi Anayasamızın 120. Maddesi çerçevesinde kamu yönetiminin daha hızlı karar alabilmesini temin en (3) ay için olağanüstü hal uygulamasına geçildi. Muhtemelen Kanun Hükmünde Kararnameler ile birçok alanda hızlı reformlar gündeme gelecek. Tabii ki bu kararlar nihai anlamda TBMMde onaylanacak.Bu başarısız darbe girişiminden sonra herkes kendi açısından birçok değerlendirmelerde bulunacaktır. Ancak 'her şerde bir hayır vardır' düsturundan hareketle bu zor durumdan acaba ekonomik ve siyasal geleceğimize dair bu süreçte neler yapılabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum.
1-Vatanına ihaneti dahi göze alabilen beyinleri uyuşturulmuş nesillerin geçişine müsaade etmeyecek, bilimin ışığında ilerleyen, değerleri olan, insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlı, millet iradesine saygılı, vatanperver gençleri yetiştirecek eğitim reformunun ciddi bir programla gündeme alınması.
2-Kamu kurumlarında devam eden paralel çete üyelerinin ayıklanması çalışmalarının devamında bir daha bu tür sızmalara müsaade etmeyecek ve gerçek bir 'liyakat' hassasiyeti ile yeni bir kamu personel rejimi reformunun gündeme getirilmesi. 'İşi ehline vermezseniz kıyameti bekleyiniz' düsturunu ihmal etmemiz nedeniyle yaşadığımız sorunların bu alandaki kapsayıcı uygulamalar ile çözülebileceği bu uygulamanın toplumsal barışında teminatı olacağını unutmamalıyız.
3-30 yıldır devam eden PKK terör örgütü ile paralel örgütünde karıştığı anlaşılan mücadeleyi tüm boyutları ile yeniden ele alacak yeni terörle mücadele konseptinin gündeme alınması. 
4-Siyasal ve ekonomik kapsayıcılık anlamında kimsenin ötekileştirilmediği, verimlilik ve rekabet şartlarının adaletle oluşturulduğu bir anlayışı hâkim kılabilmeliyiz.
5- HSYK, Yargıtay, Danıştay ve diğer yargı birimlerinden darbe işbirlikçileri tasfiye edilirken herkesin içine sinecek ve güven verecek tarafsız ve bağımsız bir yargı düzenini hayata geçirmeliyiz.
6-Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın darbenin ilk saatlerinde özel televizyonlara ulaşarak halkı darbecilere karşı direnmeye çağırabilmeleri o Tv kanallarının mevcudiyeti ile mümkün olabilmiştir. Halk şaşkınlığını üzerinden atmış ve birlikte hareket etme imkanı elde etmiştir. Bu nedenle özgür basın ve medyanın varlığının demokrasimiz ve milletin hukuku açısından ne kadar önemli olduğu bilinci ile basın özgürlüğü alanına yeni yaklaşımlar geliştirmeliyiz. Bu alanda oluşan dost ve demokrat işbirliği iklimini yeni fırsatlara ülkemiz için dönüştürebilmeliyiz.
7-Üniversitelerimiz, bilim ve teknoloji alanında çalışan kurumlardan darbe işbirlikçilerinin ayıklanması inanıyorum ki ülkemizin bir türlü ileri seviye yakalayamadığı bilgi teknolojileri alanında ve yüksek katma değerli teknolojik ürün ihracatı konusunda da hızla mesafeler almaya başlayacaktır. Bu eko sistemi sağlayacak bir YÖK ve Üniversite reformu Türkiyenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına büyük oranda cevap verecektir.
Yukarıda belirttiğimiz bazı başlıklar aslında ülkemizin darbe ortamına giderken üzerinde taşıdığı ve kurtulması gereken belirli bagajlar olarak sayılabilir. Bizler bu zor günleri ülkemiz ve milletimiz adına fırsata çevirip Türkiyeye layık olan eksiksiz bir demokratik düzen oluşturabiliriz. Gelinen nokta daha büyük bir demokratik toplum inşa etmek için ülkemizin önüne yeni bir fırsat getirmiştir.
Tam demokrasi, alt başlıkları olan geniş ve emek isteyen bir idealdir. Ne kadar emek verir ve ne kadar bedel ödersek demokrasinin nimetlerinden de o kadar yararlanabileceğimizi bilmeliyiz.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..