Genç girişimci eko sistemi

26.04.2016 | EKOHABERGençlerimiz, göz bebeğimiz, geleceğimiz. Ve tüm dünyanın daha mutlu ve refah içinde olması onların iyi eğitilmelerine, mesleki ve kültürel anlamda donanımlı olmalarına bağlı. Onların ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda iyi yönlendirilmeleri, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde uzmanlaştırılmaları önem arz ediyor. Ülkenin sıradanlaşmaması ve rekabetçi konumda kalması onların performanslarına bağlı. Tüm bu süreçlerde gençlerin her açıdan desteklenmeleri gerekiyor.
GENÇ ÇİFTÇİLERE DAVET
Ülkemizde tarım sektörü değerlendirildiğinde, kırsaldan şehirlere göç, ölçek ekonomisine uygun olmayan tarım toprakları konuları öncelikli olarak ifade edilmekte. Bu noktada gençlerin tarıma ilgi duymamaları, sektörün yeterli katma değer üretememesi ile yakından ilgili. Özellikle organik ve iyi tarım uygulamaları dikkate alınarak desteklenecek genç çiftçiler bu konuda toprağa geri dönüşün ateşini yakabilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi uygulamasına başladı. Projeye dayalı hibe yardım şeklinde başlatılan sürecin yakından izlenmesi ve başarılı örneklerin daha büyük fonlarla desteklenmesi önem arz ediyor. Bir sonraki adımda tarımda ölçek oluşturacak güç birliği projelerinin değerlendirilmesi ile de büyük bir verimlilik ve katma değer zincirine ulaşılmış olacaktır.
GENÇ MUCİTLER
İÇİN MELEK YATIRIMCILARDEVREDE
Gençlerimizi sanayi sektörümüzde yakından izliyor. Asgari mesleki eğitimi olan gençlerin kendi işlerini kurma noktasında girişimcilik (start up) ön bilgisine ihtiyaçları oluşuyor. Bu gençlerin arasında lisans eğitimini tamamlamış bir yabancı dile hâkim çok sayıda mühendis, ekonomist ve işletmecilerimizde var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge San-Tez proje destekleri ile üniversite sanayi işbirliği ile yüksek katma değer oluşturacak bir yenilik oluşturmayı amaçlıyor. Gençler için burada da ilginç çıkış noktaları yakalanabilir. Gerçekleştirdiğiniz ilginç bir proje bir taraftan bakanlık hibe desteklerinden yararlanırken, diğer taraftan bir melek yatırımcı tarafından yatırım portföyüne dâhil edebilirsiniz. Bu ne anlama gelmektedir? 
O genç girişimcinin projesi için gerekli olan yatırım finansmanı bu melek yatırımcı tarafından karşılanacak, projenin riski üstlenilecek demektir. Risk sermayesi benzeri bir statü olan melek yatırımcılık ülkemizde son yıllarda hızla gelişiyor. Melek yatırımcılar yatırım yaparken genç girişimcinin tutkusu, konusuna hâkimiyeti, ekibinin yeterliliği, bulunan çözümün en iyi çözüm olmasından çok farklı bakış açısı ile kökten değişim yaratacak bir çözüm olup olmadığı gibi kriterler söz konusu olabiliyor. Gençlerin bu tür girişimlerinde kendi işyerlerini kurma alternatifinde ise KOSGEB devreye giriyor ve çeşitli miktarlarda hibe ve kredi şeklinde makine/teçhizat alımı/işletme süreçleri finanse edilebiliyor. Bu aşamalarda Kredi Garanti Fonu gençlerin teminat ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca TÜBİTAKın Bireysel Genç Girişim, Tekno Girişim Sermaye desteği adı altında önemli teknoloji projelerine destekleri söz konusu.
BİLİŞİMCİ GENÇLERİMİZ SİLİKON VADİSİNDE
Gençlerin ilgi alanlarına giren bir diğer sektör şüphesiz ki bilişim alanı. Son dönemde baş döndürücü gelişmelere sahne olan bu sektörde, yapay zekâ, bulut bilişim, nesnelerin interneti, portallar, arama motorları ve küresel mobil internet bağlantılı dünya gibi kavramlar büyük dikkatle izleniyor. Bu noktada Türkiyenin girişimcilik eko sistemini geliştirerek özellikle internet ve mobil odaklı işlerde değer yaratmaktan başka çıkış yolu olmadığı, şu anda yakalanması gereken en önemli trendin bu olduğu ifade ediliyor. Kısa bir araştırmada Türkiyeden kalkıp dünyanın çeşitli ülkelerinde kendilerine girişimci eko sistemi arayan gençlerimizi fark etmemek gerçekten mümkün değil. Örneğin Silikon Vadisinde 25 Türk bilişim şirketi, Seattleda 3, Texasta 2, New Yorkta 11, Şikagoda 2, Bostonda 5, İngilterede 15, Almanyada 6, Finlandiya, İsviçre, İspanya ve Avusturalyada 1er bilişim şirketi Türk gençleri tarafından başarı ile yönetiliyor. Ve bulundukları ülkelerde ileri teknoloji ürün geliştirme yarışındalar. Bu şirket yöneticisi gençlerin hemen tamamı Türkiyede çok iyi eğitim almışlar, yabancı dile hâkimler fakat Türkiyede bilişim alanında ortamın zayıflığı, yetişmiş insan azlığı, iş yapma zorlukları, ekonomik kriz dönemleri ve pazar potansiyeli gibi etkenler bu gençlerin dünya piyasalarına açılmalarının gerekçeleri olmuş. Özellikle Google, Facebook, Twitter, Cisco, Apple gibi şirketlerin merkezlerinin Silikon Vadisinde olması orayı eko sistemin de doğal merkezi yapıyor.
DOİNG BUSİNESS ENDEKSİNE DİKKAT
Türkiyenin özellikle iş yapma konusundaki konumu 2015 Dünya Bankası istatistiklerinde 189 ülke arasında 55. sıra olarak görülüyor. Özellikle işe başlama, inşaat ruhsatı alma, elektrik, gayrimenkul tescili, kredi tedariki, küçük yatırımcıyı koruma, vergi, sözleşme yapma ve gümrükkonularında ülkemizin özellikle genç girişimcileri özendirecek iyileştirmelere ihtiyaç olduğu görülüyor.
Mesleki donanımlı, sağlıklı, kültürlü ve erdemli bir gençlik geleceğimizin teminatı ve dünya teknoloji rekabetinin de temel belirleyicileri olması imkânsız değil. Örnekler ortada.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..