Kamu politikalarında oluşum süreçleri

31.05.2016 | EKOHABERKamu Politikası, toplumun tamamını veya bir kısmını ilgilendiren bir meselede siyasi iktidarın yaptığı tercih olarak tanımlanabilir. Bu özlü tanımdan hareketle kolay bir konudan bahsettiğimizi düşünmeyin. 
Zira çok ayrıntılı ve riskli uzun – ince yollardan geçmeyi gerektiriyor kamu politika yapımı işi. Ürettiğiniz politikanın demokratik olması genelde kamuoyunun beklentisidir. Yine yapılan politika tercihinin hangi çıkar gruplarını ne ölçüde etkilediğinin tespiti ve bu alanda geliştirilecek tedbirler yine politika yapıcının önemli işlerinden biridir. Aksi halde çıkar dengeleri / kamu yararı ikileminde toplumsal destek sorunu yaşayabilirsiniz. Bu mücadele alanından ürettiğiniz kamu politikasını başarı ile çıkarabilmeniz politika yapıcıların uzlaşma kültürleri ile de doğrudan bağlantılı. Kamu politikalarının her yönü ile bir mücadele alanı olduğu bilinci ile davranılması ve de bu gerekçe ile çıkar gruplarının uzlaştırılması ve de sonuçların kamu yararını hedeflemesi tam olarak aranılan ve beklenilen durumdur.
Siyasi Tercih Labirentleri
Siyasi iktidarların tercih etmediği durumlarında zaman zaman kamu politikası olarak toplumun önüne gelebildiği bilinmektedir. Yine devletin bazı konularda politika üretmeyip hareketsiz kalması da bir kamu politikası üretimi olarak algılanabilir. Bazı durumlarda siyasal iktidarın karar verip, uygulamayı ertelediği durumların da özel bir kamu politika tercihi olduğu unutulmamalıdır. Bu yöntemlerin tümünde kamu yararı ve ülkenin mukayeseli avantajlarını artırma düşüncesi olduğu, siyasi tercih anahtarının bu mekanizmalarda hassas şekilde değerlendirildiği görülür.
Kamu politikaları temelde vatandaştan gelen baskıların ürünüdür. Tabiatında dinamizm ve değişkenlik vardır. Dünyada ve Türkiyede değişen şartların sürekli izlenmesi ve dinamik politika üretim süreçlerinin hızla devreye alınması siyasi iradeden kamuoyunun beklentisidir.
Siyasi iktidarların vatandaştan oy isterken ortaya koydukları programlar, gelecekte kamu politika tercihlerinin temel işaretleri olurlar. Kamu politikaların amaç ve hedef yöneliminin politika yapıcının siyasi programı ile uyumlu olması beklenir. Bu durum siyaset alanına toplumun güven derecesini oluşturan önemli değerlendirme alanıdır.
Gündem Tartışmaları ve Bürokrasi
Oluşturulan kamu politika tercihlerinin gündeme alınma şekilleri de özel prosedürlere tabidir. Bir kamu politikasının ülke gündemine getirilmesi ve yasalaşma süreçlerinin başlatılması ekonomik, toplumsal ve siyasalkoşulların tümünün olumlu gelişmesi ile mümkün olabilir. Hayata geçirilmesi çok istenilen yada yürürlükten kaldırılması gereken bir çok politikanın ekonomik yada siyasi şartların uygun olmaması nedeniyle gündeme getirilemediğine sık sık şahit oluruz.
Politika belirlemede 'çevre' faktörü çok önemlidir. Çevrenin politika belirleme özelliği bu alanı hep cazip kılar. Siyasal iktidarların tercihini etkilemek için zaman zaman uluslararası aktörlerin çevreye katılımı süreçlerinin görüldüğü dönemler olabilir. 
Ayrıca bürokrasinin teknik bilgi gücünü kullanarak kamu politikası tercihleri üzerinde etkili oldukları da ayrı bir gerçektir. Bu noktalarda siyasetçinin konulara hâkimiyeti kamu yararının ikinci plana düşmesini engelleyebilir. Çeşitli baskı gruplar, STKlar ve zaman zaman yargı (Anayasa Mahkemesi) kamu politikası yapım süreçlerinin aktörü olabilirler. Politika öneren, politika ağları oluşturan yada ortaklık oluşturan politika girişimcisi diyebileceğimiz çok sayıda resmi ve gayri resmi aktörleri bu alanda görmemiz mümkündür. 
Milletten yeki almış siyaset adamının bu karmaşık kamu politika üretim süreçlerinden ve aktörlerinden en az etkilenerek vatandaşa karşı taahhütlerini, programını ve kamu yararını hedefleyen bir performansı gerçekleştirme mecburiyeti vardır.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..