Yeni ekonomi yönetimi

07.06.2016 | EKOHABER65. Cumhuriyet Hükümeti Sn. Binali YILDIRIMın başkanlığında kuruldu ve TBMMden güven oyu alarak görevine başladı. Hükümet programında genel çerçeve açısından büyük bir farklılık bulunmuyor. Aynı parti hükümetleri olması açısından bu durum normal karşılanabilir. Tabi ki uygulama farkları ve iş yapma şekilleri yenilik olarak kamuoyuna zaman içinde yansıyacaktır.
Öncelikle yeni Başbakan Binali YILDIRIMın son 14 yılda gerçekleştirilen büyük altyapı yatırımlarının neredeyse tamamında imzasının bulunması, vizyoner yönü ve orijinal yatırım finansman çözümleri onu öne çıkaran başat faktörler. Ayrıca bu projeleri ülkenin mali disiplin rejimi içerisinde gerçekleştirmesi ve ülkenin hazine kefaleti ile dış borç dengelerine sos verdirmeden bunu başarabilmesi ekonomi yönetimi açısından önemli avantajlar oluşturuyor.
Mali Disiplin Hükümet Politikası
Yeni hükümetin kuruluşu sırasında en çok merak edilen konulardan birisi de ekonomi yönetiminin nasıl oluşacağı ve uluslararası ekonomik ilişkilerin seyrinde bir farklılık yaşanacak mı, sorusu idi. Özellikle Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşekin dış ekonomik çevrelerce 'yapısal reform'ların sürdürülmesinde önemli bir aktör olarak değerlendirilmesi bu merakı öne çıkarmıştı. Halbuki son dönemlerde Türkiye ekonomisinin karakteristik özellikleri haline gelen Mali disiplin, Bütçe dengesi, Net kamu borcu, Bankacılık sisteminin öz varlık yeterliliği gibi konular kişilerden çok hükümet politikalarının değişmez başlıkları olarak hep olageldiler. Bu nedenledir ki geçmişte de büyük önem atfedilen bazı isimlerin ekonomi yönetiminden ayrılmalarında herhangi bir sorun yaşanmadı.
Önümüzdeki dönem yine Hazine, T.C. Merkez Bankası ve Kamu Bankaları Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşekin görev alanına verilmiş bulunuyor. Ancak daha önce kendisine bağlı olan bazı düzenleyici ve denetleyici kurumlar eski bir Maliye Müfettişi olan Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİye emanet edildi. Bu kurumlar arasında SPK, BDDK, TMSFyi sayabiliriz. Ayrıca aynı birimde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların koordinasyonu ile izlenmesi de Sn. CANİKLİnin alanına bırakıldı.
Maliye Bakanı Naci AĞBAL içerisinden yetiştiği bakanlıkta mali disiplin ve vergi reform alanlarında güven veren duruşunu sürdürüyor.
Cari Denge Hep Gündemde
Ekonomi Bakanlığına yeniden dönüş yapan Sn. Nihat ZEYBEKÇİnin işi bu kez oldukça zor. Çevremizdeki savaşın oluşturduğu dış ticaret düşüşlerini ikame edecek yeni pazarlar oluşturma ve Türkiyenin cari açık sorununun daha olumsuz seviyelere taşınmaması gerekiyor. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman SOYLU aynı görevini sürdürüyor. Gündemindeki Kıdem Tazminatı, Emeklilerle ilgili konular ve Sosyal Güvenlik açıkları başlıklarındaki çalışmalara hız verilecek. 
Devlet Planlama kökenli iki ismin halef-selef olduğu Kalkınma Bakanlığı koltuğuna bu kez Sn. Lütfi ELVAN oturdu. Kalkınma planları ve birçok stratejik planın izlendiği bu önemli bakanlık yatırım kararlarında da ağırlığını sürdürmeye devam edecek.
Özellikle savunma sanayi alanında son yıllarda üzerinde çalışılan tüm askeri projelerde imzası olan önemli bir isim Dr. Faruk Özlü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atandı. Bu alanda da yepyeni bilimsel araştırma, Ar-ge, Kobi, Tübitak ve sanayi stratejisi yaklaşımlarına şahit olabiliriz. Özellikle Milli Eğitim alt yapısının bilim ve sanayi odaklı hale getirilmesi önem arz ediyor. 
Turizme
Turizm ve Kültür Bakanlığına atanan Sn. Nabi AVCI içinden geçilen sıkıntılı turizm sezonunun olumsuz yansımalarını en aza indirmek için çalışacak. Yukarıda bir kısmını belirttiğimiz yeni ekonomi yönetimi tecrübe ve uluslararası ilişkiler açısından oldukça güçlü gözüküyor. Ayrıca yatırımcı bakanlıkların performansları, koordinasyon rolü gören ekonomi yönetiminin de başarısını belirleyecek.
65. Hükümetimize ülkemize ve milletimize hizmet noktasında başarılar diliyoruz. Yeni dönemde hükümetin önünde ikinci nesil reformları, özellikle yapısal reformları başarması için uzun bir süre ve arkasında güçlü bir meclis çoğunluğu var. 
İnanıyorum ki atılacak reformist adımlar ülkemizin 'yatırım yapılabilirlik' özelliğini öne çıkarmada önemli rol oynayacaklardır.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..