Yeni sanayi devrimi 'Endüstri 4.0'

24.05.2016 | EKOHABER
'Sanayi Devrimi' iddialı bir cümle şüphesiz. Ancak buhar gücü ile çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayan, elektriğin icadı ve elektronikleşme ile devam eden ve de kaynağı 18. – 19. Yüzyıla dayanan Avrupadaki Sanayi devrimini ve etkilerini hatırlamamak mümkün değil. Özellikle sanayi devrimi öncesi 18. Yüzyıl İngilteresinin şartlarını hatırlatmakta fayda var. Uzmanlar İngilterenin o dönemde dünyanın mali merkezi olması yanında, temel endüstri girdisi olan demir ve kömür zenginliğinin büyük avantaj sağladığını belirtiyorlar. Diğer taraftan İngilterenin dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu olması, İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları taşımacılığı kolaylaştırıyordu. Ada ülkesi olması da İngiltereyi birçok derebeylik savaşlarından koruyordu. Bu süreçlerde İngiltere önemli ekonomik kararları uygulamaya koydu.
Eski Sanayi Devrimi
Fabrika sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme olarak ortaya çıktı. Büyük makinalar ev üretimi için elverişsiz idi. Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin bulunduğu büyük binalara (fabrikalara) giderek çalışma sistemi, yani fabrika sistemi süreç içinde oluştu. Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuç yanında kadın ve çocukların ucuz işçi olarak çalıştırılması sonucunda ciddi sosyal sorunları da beraberinde getirdi.Sanayi devrimi Avrupada burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfının doğmasına da yol açmıştı. Süreçte işçi sınıfı toplumların en kalabalık sınıfını oluşturdu. Sanayi devrimi ayrıca kentlerde nüfus yığılmalarına da neden oldu. Kentlerin altyapı ihtiyaçları öne çıktı. 
Osmanlı imparatorluğunun gerileme süreçlerine denk gelen bu sanayi gelişmelerine ülkemiz maalesef dâhil olamadı. 
Ve sanayileşme süreçleri, kültürü, altyapısı cumhuriyetle birlikte yeniden oluşturulmaya çalışıldı. Avrupa da büyük bir sosyal maliyeti de içeren ancak sonuçta büyük sermaye birikimi ve sanayi kültürü oluşturan sanayi devriminin bizim ülke olarak dışında kalmamız büyük bir tecrübe olup, milletlerin tarihi süreçlerde kaçırdıkları fırsatlara da en büyük örneklerden birini teşkil etmektedir.
Türkiye İçin Yeni Fırsat
Önümüzde yeni bir Sanayi Devrimi gündemi var. Hem de hemen yanımızda Almanya da start verildi. 2011de Almanyada düzenlenen Hannover Fuarında ortaya çıkan 'Endüstri 4.0' kavramı daha sonra 2012 yılında Almanya hükümet programında yer aldı. Ve Endüstri 4.0 çalışma grubu oluşturuldu. 
Endüstri 4.0 modüler yapılı akıllı fabrikalarda fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini hedefliyor. Yani emirle değil, kendi içindeki iletişimle çalışan fabrika sistemlerinden bahsediliyor. Uzmanlar bu gelişmeyi 'teknolojik bir devrim' olarak ifade ediyorlar ve önceki sanayi devrimlerindeki aşamalardan farklı olarak sağlıktan eğitime, askeriyeden ekonomiye birçok alanı etkileyeceği görüşündeler.
Rekabet Gücümüz Artacak 
Endüstri 4.0 ile daha az kaynak kullanımı, daha az enerji tüketimi ve verimlilik artışı öngörülüyor. Süreçte işçilik maliyetlerinde yüzde 40, operasyon maliyetlerinde yüzde 30, lojistikte yüzde 50 ve bakım maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf beklentisi hakim. Maliyetlerin azalması ile Uzak doğunun global pazarlardaki en büyük kozu elinden alınmış oluyor. Ayrıca üretim hızı artınca kişiye özel üretim yapmanın da önü açılıyor. Rekabet gücünü yükseltme mücadelesi veren Türkiyenin bu amacını ucuz işçilik ülkesi olarak değil ileri teknoloji kullanımı ile sağlaması Endüstri 4.0 ile mümkün gözüküyor. 
Ülkemizin küresel düzeyde bu gelişmeleri izlemesi ve Endüstri 4.0ı uygulayan ülkeler arasında yer alması kaçınılmaz gözüküyor.
TÜSİADın hazırladığı Endüstri 4.0 raporunda bu sürecin ilgililer nezdinde iyi tartışılması ve ülke olarak ekonomik perspektifin ortaya konulması gerektiği ortaya konuluyor. Uygulamanın başarılması durumunda sanayi verimliliğinin yüzde 7e kadar artabileceği ve bu gelişmenin sanayi üretiminde yüzde 3lük bir artışı tetikleyeceği belirtiliyor.
Endüstri 4.0 uygulamasının devletimizin de gündeminde olduğu ve süreci yakından izlediğini biliyoruz. GSMHda yaklaşık yüzde 1lık bir ek büyümeavantajı sağlayacağı öngörülen Endüstri 4.0 sistemine geçiş için gerekli yaklaşık 15 milyar Tllik finansmanın acilen devreye alınması gerekiyor. Bu şekilde gelecek nesillere devredeceğimiz sanayi kapasitemizi bu kez devrim fırsatını kaçırmamış olarak gerçekleştirmiş olacağız.
Son Söz: Endüstri. 4.0 için Yeni Teşvik Planı Hazırlanmalı.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..