Yine yeniden varlık barışı

05.07.2016 | EKOHABERHükümet yeni bir kanun tasarısını meclise gönderiyor. Kanun aslında toplumumuza yabancı değil. Daha önce 3 kez uygulaması yapılmış olan ve de yeteri kadar beklentilerin karşılanamadığı 'Varlık Barışı Yasası' yine gündemde.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir hesaba göre yurt dışında 100 milyar doların üzerinde birikimleri olduğu, ancak vergi, kara para aklama vs. konuları nedeniyle veya güvenli liman özelliğinde göremedikleri için bu kaynakları Türkiyeye getiremedikleri hep anlatılır. Türkiyede hükümet olanların her dönemde yaşanan cari açık ve ona bağlı dış kaynak ihtiyacının giderilmesinde bu fonların ülkeye getirilmesi için her dönem formüller ürettikleri de bilinir. 2008, 2011 ve 2013 Varlık Barışı düzenlemeleri de bu amaca yönelik çalışmalardı.
Küresel Konjonktür Önemli
Tabii ki bu konu sadece yasal mali düzenleme yapmakla başarılamayacak kadar karmaşık özellikler taşıyor. Öncelikle küresel ekonomik durum, sermayenin bulunduğu ülkedeki ekonomik gelişmeler, sermaye getiri oranları önem arz ediyor. Son gelişmelerle Birleşik Krallığın 'Brexit' oylaması ile AB dışına çıkacağının belli olması, Dünyanın en önemli finans merkezlerinden Londradan ciddi bir sermaye çıkışı yaşanabileceği, aynı zamanda AB sistemine yönelikte bir güven azalışı yaşanacağı öngörülüyor. Bunun hangi ölçülerde olacağı henüz kestirilemiyor. İngiltere – AB arasındaki ticari sözleşmelerin ve ilişkilerin şekli önümüzdeki iki yıl tartışılacak. Ancak İngilterenin kendi içerisindeki tartışmalar ve ayrıca İskoçya - İrlanda ayrılmalarının da yaşanacağı ayrı bir süreç de küresel ekonominin gündeminde yer almış bulunuyor.
Brexit AByi Çözer mi?
Diğer taraftan Fransa başta olmak üzere İtalya ve Hollandanın aşırı sağcı partileri kendi ülkelerinde de AB referandumu yapılmasını talep ettiler. AB Bürokrasisinin ise Yunanistan krizinde olduğu gibi denetimsiz şekilde süreçleri yönettiği, bu tavrın daha sonra para geri dönüşlerinin gerçekleşmediği durumlarda da siyasi krizlere zemin hazırladığını unutmamak gerekiyor.
Yukarıda belirttiğim tüm başlıklar sermayenin ürkek tabiatına hiçte uygun koşullar değil. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerinde bulunan fonlarını bu belirsiz süreçte Türkiyeye transfer etmelerinin ekonomik gerekçeleri oluşmuş sayılabilir.
Bir diğer konu 'vergi cennetleri' tabir edilen düşük vergi yükü yada vergisiz uygulama yapılan merkezlerdeki işlemlerin uluslararası çifte vergileme antlaşmaları ile ciddi bilgi alma ortamının oluşmuş olması. Bu nedenle de bu tür bölgelerde oluşan fonların Türkiye gibi daha güvenli bir ortama getirilmesi istenilebilir.
Türkiyenin Zamanlaması Doğru
Yurtdışında bu gelişmeler yaşanırken 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti uygun bir zamanlama ile gündeme getirdiği 'Varlık Barışı' yasasında daha önceki dönemlerde eleştirilen yasal eksikliklerin büyük ölçüde giderildiği görülüyor.
Getirilen sermaye üzerinden herhangi bir vergi alınmayacak olması, sermayenin sahibi yerine 3. kişilerce getirilebilmesi, Vergi İncelemesi yapılamaması, Veraset ve İntikal Vergisi istenilmemesi gibi düzenlemeler birçok tereddütü ortadan kaldıracak nitelikte gözüküyor.
Dikkat edilmesi gereken tek nokta Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu uygulama nedeniyle 'Kara para aklama' iddiasına uluslararası ilişkilerde muhatap olabileceği riskidir. 
Kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesine dair Türkiyenin bugüne kadar yaptığı düzenlemeler ve oluşturduğu kurumsal yapı önemli ve yeterli düzeydedir. 
Bu konunun uygulamasında da bu alanda belirli idari hassasiyetlerin gösterileceği ve şüpheli işlemlerin gerçekleşmesinin önleneceği tabiidir.
Türkiye ekonomisinin yüksek bilgi teknolojilerine dayalı bir sanayi yapısı ve yüksek katma değer oluşumu ile bundan böyle dış kaynak ihtiyacı hissetmeyeceği günler hepimizin ortak beklentisi. 
Bunun nasıl başarılacağının cevabı ise net: Nitelikli Eğitim, Nitelikli İnsan gücü ve Yenilikçilik ruhu.
Yani konumuz yine Eğitim.
 

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..