KÜRESEL DÜŞÜNÜP MİLLİ DAVRANMAK

Zor bir başlık attığımın farkındayım. Dünya da olup bitenleri algılayabilmek küresel bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor. Bilim ve teknolojik gelişimin, toplumların refahında temel belirleyici olduğu tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Din ve vicdan özgürlüğünün toplumların moral değerlerinin önemli bir parçası olduğu büyük oranda kabul görür. Ülkelerin, insanların doğuştan sahip oldukları düşünülen yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, seyahat hakkı, eğitim hakkı, düşünce özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi hak ve özgürlükleri kabul ettikleri hukuki metinler söz konusudur.

Diğer taraftan küresel ilişkilerde öne çıkan hukuk devleti ilkesi ya da hukukun üstünlüğükavramlarının küresel düşünceye temel alındığı hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Modern devletlerde bir taraftan 'vergi hakkı' başlığı öne çıkartılırken, diğer taraftan da 'şeffaflık ve hesap verebilirlik' kavramları küresel bir gündem olarak gerekli bulunabiliyor. Düşünen, proje yapan sorgulayan, ekip çalışmasına yatkın, teknoloji becerileri yüksek, değerleri olan bir gençlik yetiştirmeyi amaçlayan ülkeler eğitim sistemleriniv bu yönde kurgulayabiliyorlar. Kamu yönetimlerinde başarılı bir performans hedefleyen ülkelerin insan kaynaklarını 'liyakat' esaslı bir yükselme rejimine nasıl tabi tuttukları da küresel bir yaklaşım olarak önümüze gelebiliyor. Yukarıda belirtilen başlıklar gelişmişlik anlamında dünyada ilk sıraları paylaşan ülkelerin ortak paydalarını oluşturuyor. Burada gelişmişlik ölçüsünü sadece 'milli gelir'büyüklüğü olarak değil, aynı zamanda insani gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerden bahsettiğimizi de belirtmiş olalım.

KENDİNE DEMOKRAT ÜLKELER

Buraya kadar anlatılanlara baktığımızda aşağı yukarı tüm gelişmişlik kriterleri, ideal kamu yönetimi uygulamaları ve tam demokratik sistemlerin küresel yaklaşımlarla oluşabildiğini düşünebilirsiniz. Bunu özellikle batılı ülkelerin çeşitli ekonomik ve askeri birliklerle temin etmeye çalıştıklarını da gözlemleyebilirsiniz. Ancak madalyonun diğer yüzünde farklı resimler de var. Öncelikle dünyanın zengin coğrafyalarında ciddi obezite sorunu yaşanırken dünyanın diğer yarısında açlıktan milyonlarca çocuk ve ailelerinin ölümle savaştıklarını görmek işten bile değil. Yine küresel güçlerin savaş sanayilerini ayakta tutabilmek ve diğer ülkelerin sahip olduğu doğal kaynaklara el koyabilmek amacıyla her türlü oyunu sahneleyebildiklerini, bu nedenle de milyonlarca insanın göç, hastalık ve ölümle başbaşa bırakıldığı da unutulmamalıdır. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve diğer alanlarda her türlü küresel programı gündeme getiren bu medeni(!) dünya kendi ekonomik hedeflerine ulaşma da terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yapabilmeyi, ,insanları din ve ırk mensubiyetlerinden dolayı ötekileştirmeyi meşru göstermeyi de başarabiliyorlar.

YAMAN ÇELİŞKİ

Yazımızın başlığında 'Küresel düşünüp, Milli davranmak' şeklindeki ifademiz aslında tüm dünyada yaşanan bu müthiş çelişkiyi ortaya koyabilmek içindi. Medeniyet ile savaşın, insan hakları savunuculuğu ile denizlerde boğulan yüzbinlerce mülteciyi seyretmenin nasıl bir araya gelebildiğini sadece 'ikiyüzlülük' ile açıklayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz maalesef. Bu nedenle tüm dünyada olup biten gelişmeleri evrensel bir yaklaşımla düşünüp, analiz edip, insanlığa nasıl katkı verebileceğimizi ancak kendi değerlerimizin bize verdiği güçle 'milli davranarak' kararlaştırabileceğimize yürekten inanıyorum.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..