KURAKLIK VE SU KITLIĞI

Yeni yıl nedeniyle her alanda geleceğe dönük tahmin ve değerlendirmeler yoğunlaşmış durumda. Özellikle ekonomi alanında yapılan tahminlerde sık sık hata payı vurgusu yapılmakla birlikte temel veri olarak ekonomideki bazı işaretlere atıf yapılır. Genellikle bir ülkenin gayri safi milli hasılasını olumlu ya da olumsuz etkileyen başlıklarda yaşanan gelişmeler 'öncü gösterge' olarak analize tabi tutulur. Bugün bizde devletin resmi verilerinden hareketle '2018 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi'başlığını incelemeye çalışacağız. Tabi iki öncü göstergelerden yararlanarak öncelikle olumlu sinyal veren bazı konuları ifade etmek istiyorum.

DURUM TESPİTİ ÖNEMLİ

1- Sanayi Üretimi: TÜİK Sanayi üretim endeksi Ocak 2017 ayında 121,3 iken Kasım 2017 ayında145,6 rakamına ulaştı. Endeksin 2005 yılında 70'ler civarında dolaştığını belirtirsek sanayi üretimindeki büyümeyi daha iyi anlamış oluruz. 2- İhracat: 2017 yılı boyunca devam eden sanayi ürünü ihracatı artışının devam edeceği öngörülüyor. 2017 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artarak 157,1 milyar dolar'a ulaşması olumlu bir öncü gösterge olarak değerlendiriliyor. 3- Reel Sektör Güveni : Burada da endeksin yönü yukarıyı gösteriyor. Özellikle 2017 yılında reel sektör güveninde ciddi bir yükselme söz konusu. TCMB tarafından 2103 işyerinde yapılan araştırma sonucunda Ocak 2018 reel sektör güven endeksinin bir önceki aya göre 5 puan artarak 108,3 seviyesine geldiği açıklandı. 4- Özel tüketim büyümeyi destekleme eğilimini sürdürüyor. 5- Yatırımlarda toparlanma işaretleri var. 6- İhracata dönük kapasite kullanım oranları artıyor. 7- Yatırım teşvik belgesi talebi rekor düzeyde gözüküyor. 8- İstihdam artıyor. 28 AB ülkesi 2017 yılında toplam 1.941.000 kişilik yeni istihdam oluştururken Türkiye'nin tek başına 1.421.000 kişiye yeni iş bulması gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. 9- Kredi Garanti Fonu Etkisi: Türkiye'nin ekonominin sıkışık dönemlerinde devreye aldığı ve bundan sonra özellikle yatırım ve ihracat odaklı olarak kullanılacağı açıklanan KGF kredilerinin gerçekten ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif oldu. Hazine kefaleti ile verilen KGF kredilerinin geri dönüşümlerinde de ciddi sorunların yaşanmadığı bilgisi var. 10- Turizm toparlanıyor: Turist sayısı ve elde edilen döviz geliri ölçütlerinde ideal yıl olan 2014 rakamlarına hızla yaklaşılıyor. 11- Ve Ticaret Ortağımız AB Toparlanıyor: 2016 Eylülünden itibaren toparlanmaya başlayan Avrupa Birliğinin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumlu etkileri birçok sektörde görülmeye başlandı. Ülkemiz oldukça zor geçen 2016 ve 2017 yıllarında yaşananlara rağmen ekonomide bu olumlu sinyalleri oluşturabildi, zorluklarımız da var tabi ki. Onları da haftaya sizlerle paylaşacağım.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..