REKABETÇİ ŞEHİRLER VE AÇIK VERİ

Geçen hafta gelişmiş ülkelerin seçilmiş verilerini dünya ile paylaşarak kendi yönetim kalitelerini ve potansiyellerini uluslararası ilişkilerinde nasıl değerlendirdiklerini anlatmıştık. Ve bu ülke yöneticilerinin uluslararası standartları belirlenmiş göstergeler üzerinden kendi verilerini sisteme girerek diğer ülkeler ile mukayeseli verileri görme imkânı elde ettikleri, bu bilgilerle de ülkelerinin gelecek kalkınma stratejilerine yön verme imkânı bulduklarını açıklamaya çalışmıştık. Bu hafta ise Açık Veri sisteminin şehirlerimiz açısından ne anlam ifade ettiği konumdaki bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere çağımızda ülkeler yanında şehirlerin rekabet yarışına girdiği bir süreç yaşıyoruz. Kentlerin rekabeti daha çok turizm ve yabancı sermaye yatırımcısı çekme başlıklarında yoğunlaşıyor.

HANGİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKIYOR.

Kentler yarışırken doğal olarak kriterler öne çıkıyor. Örneğin bir kentin ekonomik durumu, finans, iş gücü verimliliği, teknoloji kullanımı, öncü sektörler, işsizlik gibi veriler o kentin ekonomisi hakkında fikir verebiliyor. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji altyapısı faktörleri kentin rekabet gücünde etkili oluyor. Eğitim verileri o kentin insan kaynağı kalitesi konusunda temel algıyı oluşturuyor. Çevre göstergeleri insan sağlığı, tarım, turizm ve sanayi yatırımcıları açısından çok önemli. Katı ve sıvı atık rejimleri ile içme suyu ve sağlıklaştırma süreçleri yine uluslararası dikkatle izlenen göstergeler arasında. Rekreasyon verileri turizmcilerin ilgi alanında. Kent Planlaması, Yerleşim düzeni ve Ulaşım verileri o kentle ilgili temel yerel gelişmişlik seviyelerinin yansıması olarak kabul ediliyor. Yine sağlık, güvenlik ve acil yardım hizmetlerindeki açık veri tabanı o kentin bu tür hassas konulardaki performansını belirliyor. İletişim, yenilikçilik ve yönetişim konusundaki veriler ise şehirlerimizi dışarıya açan ana çerçeve veriler olmaktadırlar. Yukarıda belirttiğim ana başlıkların tabiidir ki çok sayıda alt başlıkları var. Bir kentin yaklaşık 18 kategoride 100ün üzerinde kriter açısından verileri açıklanmış ve süreklilik arz edecek şekilde dünya ile paylaşılmış oluyor. Kentlerimizin bu tür bir çalışmaya hem yönetsel açıdan hem de hükümetimizin gelecek tasarımları bakımından büyük ihtiyacı olduğu çok açık durumda.

AÇIK VERİ BÜYÜK AVANTAJ

Uluslararası Açık Veri Portalına kendi verilerini denetlettirerek giren bir şehrin şu avantajları yaşayacağı muhakkak.

Kent bürokrasisi veri analizleri ile çalışacaklarından, etkili yönetim ve doğru kaynak tahsisi imkânları oluşacaktır.
Yerel ve uluslararası kıyas yapabilme ve yeniden tasarlama imkânı oluşacaktır.
Kent yöneticilerine ve politika yapıcılara kararları öncesi bilgi platformu oluşmaktadır.
Kenti tüm verileri ile mukayeseli olarak okuma ve öğrenme imkânı oluşmaktadır.
Açık Veri sistemine giren kentlerin uluslararası kuruluşlar tarafından kabul görmesi imkân dâhiline girecektir.
Açık veri sistemi kent yöneticilerinin yatırım finansman çalışmalarına kaldıraç özelliği taşıyacaktır.
Sürdürülebilir planlama için bir çerçeve oluşacaktır.
Kente yatırım yapacak kuruluşlar için şeffaf açık veri ortamı oluşacaktır.
Önemli dünya şehirlerinin artık rekabet üstünlüklerini açık veri portallarındaki performansları ile sağladıklarını görüyoruz. Şimdi sıra Türkiye Cumhuriyeti kentlerinin yarışlarında. İyi yönetim ve rekabet gücü için. Küresel iddiası olan şehirlerimizin bu trende hazırlıklarını tamamlayıp dâhil olmaları gerekiyor.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..