TÜM KURUMLAR İÇİN FİNANSAL FAİRPLAY

Fair play spor camiasının yakından bildiği bir kavram. Sporcuların yarışmalar esnasında güçleşen şartlar altında dahi kurallara sabırla, tutarlı ve bilinçli olarak riayet etmeleri, fırsat eşitliğini bozmamak amacıyla haksız avantajları kabullenmemeleri, rakibin haksız dezavantajlarından yararlanmaya kalkışmamaları gibi spora erdem katan değerleri içeriyor. Fair play bir tutum, bir davranış tarzı. Sportif ortamlar da sık anılmakla birlikte aslında kamu adına yönetilen tüm ortamlarda farklı uygulamalarla gündemde tutulmak durumundadır.

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖRÜN SAYDAMLIĞI

Örneğin, genel bütçeye dahil kamu kurumları, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumlarının tabi oldukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tam da bu amaca hizmet etmek için çıkarılmıştır. Yani kamuda finansal fair play için. Bu kanun ile kamuda katılımcı ve paylaşımcı bir stratejik planlama, çok yıllık bütçeleme, performans yönetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ile etkin iç mali kontrol fonksiyonları öne çıkarılarak kamuda milletin vergilerinin yerinde harcanıp harcanmadığının izlenmesi amaçlanmaktadır. Benzer bir durum ticari organizasyonlar yani şirketler için geçerlidir. Belirli bir satış ve istihdam seviyesine ulaşan ticari kuruluşların bağımsız denetim alanına girmeleri de şirketlerin finansal fair play açısından ölçülmeleri anlamındadır. Bağımsız denetim, şirket işlemlerinin uluslararası genel kabul görmüş standartlara göre hazırlanmış mali tablolarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının makul güvence sağlayacak kanıtlarının elde edilmesi amacıyla çeşitli teknikler kullanılarak denetlenmesi ve rapora bağlanması işlemidir. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda bağımsız denetçinin görüşünü bildirmesi sağlanmakta ve bu süreç bir yönü ile şirketin finansal fair play röntgeni olarak değerlendirilmektedir. Kamu kuruluşları ve Türk Ticaret Kanununa tabi şirketlerin yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerle mali saydamlık ortamı oluşturulmasının ardında bu kurumların bütçe kullanımlarında farklı oranlarda kamunun yani vatandaşların haklarının bulunmasıdır.

GÖZLER SPOR KULÜPLERİ ÜZERİNDE

Hal böyle iken bir başka kamu bütçesi kullanılan spor kulüplerinde finansal fair play uygulaması olmaması düşünülemez. Herşeyden önce bu o kulüplere kaynak temin eden toplum, taraftar, şehir ve kuruluşların hakkıdır. Ayrıca da uluslararası spor organizasyonlarının (UEFA) zorunlu uygulamalarıdır. Spor kulüplerimizin mevcut finansal yönetimlerindeki zorluklar biliniyor. Ancak sürdürülebilir olmayan mevcut yapının bir yerde noktalanması ve uluslararası kabul görmüş mali kurallarla şeffaf şekilde kulüplerin yönetilmesi gerekiyor. Kulüp yöneticileri finansal fair play kurallarına göre kulüpleri yöneteceklerini bilerek ve bunu taahhüt ederek göreve gelmeleri artık gerekiyor. Örneğin; yöneticilerin kulüp için ceplerinden para harcamaları, gelirlerinden fazla transfer yapmaları, kulüpte vadesi geçmiş borç bırakılması, kulüp öz sermayesinin eksiye düşmesi, futbolcu ödemelerinin toplam gelirin yüzde 70ini geçmesi artık yasaklanmış durumda. Kulüpte sertifikalı bir finans direktörü bulunacak ve bu kriterlere uyulmaması durumunda kulüp UEFA organizasyonlarına katılamayacak ve transfer yasağı dahil bir dizi müeyyide devreye girecek. Konu ciddi ve iç hukukumuzun üstünde taraflar devrede. Hükümet kulüplerin borç sorunlarına toplu bir çözüm üretmeye çalışıyor. Ancak esas konu toplumun kulüp yöneticilerinden yasal finansal gücün üzerinde beklentiye girmemeleri ve kulübün sportif başarıları kadar “finansal fair play” yani mali saydamlık başarısınıda alkışlamaları gerekiyor.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..