Makale & Köşe Yazılarım

Sigara ekonomisi

Sağlığımızı ve finansal yapımızı ciddi şekilde etkileyen hassas ve önemli bir konuyu, sigara bağımlılığını bu yazıda değerlendirmek istiyorum
Uzun yıllar önce bir Çin seyahatimizde Shanghai bölgesi

Genç girişimci eko sistemi

Gençlerimiz, göz bebeğimiz, geleceğimiz. Ve tüm dünyanın daha mutlu ve refah içinde olması onların iyi eğitilmelerine, mesleki ve kültürel anlamda donanımlı olmalarına bağlı. Onların ülkenin

Kentlerin yatırım yapılabilirlik serüveni

Hep söylenir, artık ülkeler değil şehirler yarışıyor diye. Evet bu yarışın adı rekabetçilikdir. Ülkelerde olduğu gibi şehirlerin de dünyada dolaşan yaklaşık 2 trilyon $lık paranın kendi sınırları

Tarım toprakları sanayi toplumuna emanet

Türkiye dünyanın sayılı tarım potansiyeline sahip ülkelerinden biri. 62 milyar USDlık tarımsal GSMH ile Avrupada 1. , dünyada ise 7. sırada yer alıyoruz. Ülkemizin bu tarımsal büyüklüğünü

Tarım - Sanayi etkileşimi

Geçen hafta ülkemizin bir tarım fotoğrafını çekmiş ve Türkiyenin önemli bir potansiyele sahip olduğu tarım alanında gelişen bazı teknolojik trendlere işaret etmiştik. Ve tarımsal sürdürülebi

Yeni sanayi devrimi 'Endüstri 4.0'


'Sanayi Devrimi' iddialı bir cümle şüphesiz. Ancak buhar gücü ile çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayan, elektriğin icadı ve elektronikleşme ile devam eden ve de kaynağı 18.

Kamu politikalarında oluşum süreçleri

Kamu Politikası, toplumun tamamını veya bir kısmını ilgilendiren bir meselede siyasi iktidarın yaptığı tercih olarak tanımlanabilir. Bu özlü tanımdan hareketle kolay bir konudan bahsettiğimizi düşünmeyin

Yeni ekonomi yönetimi

65. Cumhuriyet Hükümeti Sn. Binali YILDIRIMın başkanlığında kuruldu ve TBMMden güven oyu alarak görevine başladı. Hükümet programında genel çerçeve açısından büyük bir farklıl

Bütçe başarısı sürüyor

Ülkelerin bütçe yapım teknikleri ve uygulama sonuçları ekonomi politikalarını yakından ilgilendiren alanlardan biridir. 
Aşırı bütçe açık ve fazlalarının oluşturacağı denge sorun

Kent tünelleri

Kent içi trafik sıkışıklığı tüm büyük kentlerin sorunu olmaya devam ediyor. Kentlerin nüfus projeksiyonları maalesef gerçekleşen nüfus rakamları ile uyuşmuyor. Ekonomik ve sosyal temelli gö&cc

Yine yeniden varlık barışı

Hükümet yeni bir kanun tasarısını meclise gönderiyor. Kanun aslında toplumumuza yabancı değil. Daha önce 3 kez uygulaması yapılmış olan ve de yeteri kadar beklentilerin karşılanamadığı 'Varlık Barışı Yasa

Muhalefet kültürümüz ve gölge kabine ihtiyacı

Bilindiği üzere ülkemiz parlamenter sistemi ve bu sistem içerisinde kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiş olup, anayasal çerçeveyi bu zemin üzerine oturtmuş bulunmaktadır. Son d&o

Veriye dayalı politika

Bilim dünyası artık ürettiği son teknolojiyi kullanan yüksek kapasiteli bilgisayarlar ve teleskoplar ile toplanan milyarlarca verinin analizi, işlenmesi ve karar alıcıların hizmetine sunulması için çalışıyor

Darbeden demokrasi çıkarmak

Bu yazıyı kaleme aldığımda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden henüz 5 gün geçmiş idi. Tarihi günlerden geçiyoruz. Ülkemiz çok büyük bir badireyi milletimizin yüksek duyarl

Kamu yönetimi reformu

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin etkileri devam ediyor. Bu etkiler sadece güvenlik konuları ile sınırlı olmayacak gibi gözüküyor. Devletimizi bu darbe şartlarına götüren sistemin her yönü ile

Ekonomi diplomasisi

15 Temmuz başarısız Fetö Terör Örgütü darbe girişiminin yan etkileri ve toplumsal arındırma çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Her alana nüfuz etmiş kırk yıllık bir karanlık &oum

Kapsayıcı politika zamanı

Ülkemiz tarihi süreçlerin içerisinden geçiyor. 15 Temmuz başarısız Fetullahçı Terör Örgütü kalkışmasının çok yönlü sonuçları kamuoyunda dikkatle takip edili

Proje bazlı teşvik sistemi

Türkiyede yatırımların, istihdamın ve ihracatın teşviki her hükümetin öncelik verdiği konulardan birisidir. Çünkü sosyal dengenin oluşumu ile işsizliğin ve yoksulluğun giderilmesi yatırım ikliminin

Türkiyenin ağır yükü

15 Temmuz başarısız Fetullah Terör Örgütü kalkışmasının ardından Türkiye Cumhuriyetinin içeride ve dışarıda yüksek bir performansla tüm ilişkileri yeniden tanımlama çalışmaları devam

Toplumun liyakat beklentisi

Zor bir konuya girdiğimin farkındayım. Bu konuda çok eski tarihi dönemlerden bu yana yazılan çizilen o kadar değerlendirme, uyarı olmasına rağmen halen günümüzde neredeyse bir numaralı kamu yönetimi

Apple'ın vergi cezası

Amerikalı dünya teknoloji devi Apple'ın son günlerde başı dertte. İrlandada yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı vergi kaçakçılığı iddiası AB kurumlarınca ilan edilmiş durumda. Apple şirk

Bölgesel kalkınmada doğu modeli

'Ülkeler ve Şehirler batıya doğru gelişir' diye bir inanç vardır. Gerçekten de ağırlıklı olarak neredeyse tüm ülkelerde batıda yer alan şehirler daha gelişmiş ya da şehirlerin batısında yer alan

Diyabet farkındalığı

Beslenme uzmanları ve tıp otoriteleri son dönemlerde bir konuyu ciddi şekilde öne çıkarmaya başladılar. 
Artık uzmanları dinlerken içinde Obezite – Diyabet Kalp damar hastalıkları, Rafine gıdala

Obezite vergisi tartışılmalı

Geçen hafta tıp otoritelerinin diyabet (şeker hastalığı) konusundaki uyarılarından bahsetmiştik. İşlenmiş yada içeriğinde şeker bulunan gıdaların, genetiği ile oynanmış gıdaların, trans yağların, kimyasal katkı

Çözüm ekonomi dışında mı?

Türkiye 2002 yılında yeni bir iktidar ile tanışırken enflasyon, faiz oranları, bütçe açığı ve kamu borçları yüksek bir ekonomi idi. Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri